Behandel programma Oncologie

Het behandelteam oncologie kan ingeschakeld worden in alle fases van een ziekteproces en/of behandeling, namelijk:

 • Voorafgaand aan een operatie
  • Prehabilitatie
 • Tijdens de behandelfase
  • Chemotherapie, radiotherapie, hormoontherapie,
   immunotherapie
 • In de herstelfase
  • Na afloop van de medische behandeling(en)
 • Mocht er geen herstel meer mogelijk zijn
 • Werk en kanker (re-integratie)

Omdat elke fase andere behandeldoelen heeft, vraagt dit specifieke kennis en kunde van de betrokken zorgverleners.

Wanneer Expertise Centrum Oncologie:

 • Spanningsklachten (geheugen, concentratie, planning en organisatie)
 • Pijn
 • Verminderde spierkracht 
 • Conditieverlies 
 • Vermoeidheid
 • Stug littekenweefsel
 • Lymfoedeem
 • Gewrichtsklachten / mobiliteit 
 • Begeleiding bij Werk- en sporthervatting
 • Voeding gerelateerde problematiek
 • Verwerkingsproblematiek, acceptatie, prikkelverwerking/emoties

Werkwijze

Voorafgaand aan een behandeltraject wordt er een uitgebreide intake gedaan. Op basis van vragenlijsten wordt vooraf beoordeeld of het wenselijk is dat de intake al direct bij meerdere disciplines plaatsvindt.

Op deze manier weet je meteen wie jou gaan begeleiden en waar je aan toe bent. Indien dit niet vooraf duidelijk is wordt er tijdens de intake van 1 van de disciplines gescreend wat jouw hulpvraag is en wie of wat er nodig is om hier naartoe te werken.
Dit wordt vervolgens met jou besproken zodat je aan het einde van de intake weet waar je aan toe bent. 

Multidisciplinair Overleg

Maandelijks is er een multidisciplinair overleg waarbij alle disciplines aanwezig zijn.
Indien wenselijk kan voor dit MDO ook een huisarts, thuiszorg/buurtzorg, maar ook de cliënt zelf en zijn/haar naasten uitgenodigd worden.

Uiteraard wordt er van tevoren toestemming aan je gevraagd voor bespreking in het MDO.  Vervolgens worden met de betrokken disciplines de hulpvragen besproken en hoe hier door iedere discipline naartoe gewerkt kan worden.

Vergoeding en aanmelding

Je kunt je aanmelden bij ESP centrum in Gennep, één van de betrokken disciplines, voor een interdisciplinair behandelprogramma van MOVIDA.
Afhankelijk van de discipline die je nodig hebt heb je een verwijzing nodig van jouw huisarts of specialist.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden via het aanmeldformulier op deze pagina.

Vergoeding

Fysiotherapie

Fysiotherapie wordt slechts beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. Soms komt het voor dat fysiotherapie vergoed wordt vanuit de aanvullende verzekering.
Het aantal behandelingen en de hoogte van de vergoeding verschilt per verzekeraar.

Ergotherapie

Vanuit de basisverzekering heb je recht op een vergoeding van tien uur ergotherapie per jaar. Na deze tien uur kan aanspraak worden gemaakt op een aanvullende verzekering.
Controleer bij jouw verzekering of je ergotherapie in jouw aanvullend pakket heeft.
De kosten van ergotherapie vallen onder het verplichte eigen risico.

Psycholoog

Voor de psychologische zorg is geen verwijsbrief nodig en deze kan worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Jouw eigen risico wordt niet aangesproken.
Coaching/begeleiding valt buiten de vergoeding van de zorgverzekeraar.
Soms zijn er ook mogelijkheden via andere uitkeringsinstanties of jouw werkgever.

Diëtetiek

Voedingsadvies wordt voor drie uur vergoed vanuit de basisverzekering. Verwijzing van de (huis) arts is soms noodzakelijk, dit hangt af van de voorwaarden van de zorgverzekeraar.
De kosten voor diëtetiek vallen onder het verplicht eigen risico.
Na deze drie uur basisverzekering kan aanspraak gemaakt worden op de aanvullende verzekering.

Aanmeldformulier