Vergoeding & Aanmelding

U kunt zich aanmelden bij ESP centrum in Gennep, één van de betrokken disciplines, voor een interdisciplinair behandelprogramma van MOVIDA.
Afhankelijk van de discipline die u nodig heeft heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier op deze pagina.

Vergoeding

Fysiotherapie

Fysiotherapie wordt slechts beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. Soms komt het voor dat fysiotherapie vergoed wordt vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen en de hoogte van de vergoeding verschilt per verzekeraar.

Ergotherapie

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op een vergoeding van tien uur ergotherapie per jaar. Na deze tien uur kan aanspraak worden gemaakt op een aanvullende verzekering. Controleer graag bij uw verzekering of u ergotherapie in uw aanvullend pakket heeft. De kosten van ergotherapie vallen onder het verplichte eigen risico.

Psycholoog

Voor de psychologische zorg is geen verwijsbrief nodig en deze kan worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Uw eigen risico wordt niet aangesproken.
Coaching/begeleiding valt buiten de vergoeding van de zorgverzekeraar.
Soms zijn er ook mogelijkheden via andere uitkeringsinstanties of uw werkgever.

Diëtetiek

Voedingsadvies wordt voor drie uur vergoed vanuit de basisverzekering. Verwijzing van de (huis) arts is soms noodzakelijk, dit hangt af van de voorwaarden van de zorgverzekeraar. De kosten voor diëtetiek vallen onder het verplicht eigen risico. Na deze drie uur basisverzekering kan aanspraak gemaakt worden op de aanvullende verzekering.

Aanmeldformulier